sobota 8. červen 2013 2:00

Tradiční pouť na Maria Rast am Stein, krásné poutní místo u Vyššího Brodu

Dne 8. června 2013 se konala tradiční pouť k Panně Marii, Matce milosti. Vycházeli jsme v 10 hodin od kostela na vyšebrodském náměstí, po cestě jsme zpívali a účastnili se pobožnosti křížové cesty, ze které zde vidíte i pár snímků. Nahoře pak byla tradiční mše svatá a krátká pobožnost k Matce Boží u kamene, na kterém podle pověsti spočinula Panna Maria při svém zjevení. Pak jsme se vraceli po opatské cestě dolů do kláštera, kde následovalo pohoštění a posezení u ohně, hned vedle býlavé věznice a krásného barokního soudního paláce, bohužel v havarijním stavu.

Více o této pouti zde a zde.